313629EC-9C28-4B42-9750-48A69A9AD955

Ron dán Superlon ( malaysia)

Thông tin sản phẩm

Ron dán cách nhiệt superlon chống cháy có 2 size :

bảng x độ dày x chiều dài = 1 cuộn

3cm x 3mm x 9,14m

4,8cm x 3mm x 9,14m

Đánh giá

Không có đánh giá nào.

Bắt đầu đánh giá “Ron dán Superlon ( malaysia)”