1. Phạm vi điều chỉnh: Chính sách này quy định những nội dung cơ bản về thủ tục giao nhận sản phẩm gỗ theo hợp đồng giữa Công ty và Khách hàng.
 2. Đối tượng áp dụng: Công ty và Khách hàng đăng ký của Công ty (khách hàng đã hoàn tất việc thanh toán đề cập tại tiểu mục 4 mục I nêu trên).
 3. Địa điểm giao – nhận sản phẩm dự án – hoặc dự án thi công: Công ty sẽ bàn giao đúng thời hạn cho Khách hàng tại trụ sở Công ty trừ trường hợp hợp đồng quy định khác. Nếu Khách hàng mua sản phẩm nội thất sẽ nhận hàng trực tiếp tại Bộ phận Giao nhận xưởng của Công ty theo sự hướng dẫn của nhân viên Tư vấn bán hàng.
 4. Quy trình giao – nhận:
  Nguyên tắc chung: Công ty chỉ bàn giao cho đúng người đã thực hiện giao kết hợp đồng với Công ty, hoặc người được ủy quyền hợp pháp bởi người này. Việc chuyển giao sản phẩm cho người được ủy quyền hợp pháp phát sinh hiệu lực pháp lý như giao sản phẩm cho chính người giao kết hợp đồng. Trường hợp người được ủy quyền tại thời điểm giao sản phẩm không xuất trình được văn bản chứng minh tư cách nhận ủy quyền một cách hợp pháp thì Công ty có quyền từ chối giao sản phẩm và  thông báo cho người giao kết hợp đồng việc giao sản phẩm không thành công. Trong mọi trường hợp Công ty sẽ bàn giao sản phẩm cho Khách hàng theo đúng địa điểm được đề cập tại Hợp đồng.
 • Trước khi tiến hành bàn giao sản phẩm nhân viên Tư vấn bán hàng của Công ty sẽ liên hệ trước với Khách hàng để xác nhận  lại thời gian, địa điểm bàn giao sản phẩm và hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị một số giấy tờ cần thiết khi nhận bàn giao sản phẩm. Các chi phí phát sinh liên quan đến việc giao sản phẩm ngoài trụ sở showroom sẽ được xác định theo quy định cụ thể tại Hợp đồng giữa Công ty và Khách hàng.
 • Tại thời điểm bàn giao nhận sản phẩm đồ gỗ, Khách hàng vui lòng trực tiếp kiểm tra kỹ về chủng loại, số lượng, tình trạng sản phẩm, các phụ kiện kèm theo và/hoặc những vật dụng khuyến mãi khác (nếu có) để đối chiếu sự phù hợp giữa thực tế giao nhận với thỏa thuận của các Bên tại Hợp đồng.
 • Nhân viên Tư vấn bán hàng khi thực hiện thủ tục bàn giao sản phẩm sẽ lập “Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm trong đó thể hiện tình trạng sản phẩm gỗ lúc giao và những phụ kiện đi kèm (nếu có). Khách hàng vui lòng kiểm tra nội dung Biên bản được ghi nhận theo đúng thực tế giao nhận. Biên bản sẽ được lập tối thiểu là 02 bản và trong mọi trường hợp Khách hàng sẽ luôn được nhận một bản gốc của Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm.
 • Việc xác nhận vào Biên bản là sự xác nhận Công ty đã giao sản phẩm và Khách hàng đã nhận sản phẩm đúng, đủ và đảm bảo chất lượng như thỏa thuận theo quy định trong Hợp đồng. Trách nhiệm của Công ty sau thời điểm các Bên xác nhận Biên bản sẽ được thực hiện theo quy định về bảo hành.

Thời gian giao sản phẩm

 • Thời gian giao xe theo quy định cụ thể tại hợp đồng.
 • Trong thời gian chờ đợi nhận sản phẩm gỗ của chúng tôi, Khách hàng có bất cứ thắc mắc gì về việc bàn giao xin vui lòng liên hệ hotline của Công ty để nhân viên của Công ty có thể trợ giúp cho Khách hàng.

Chính sách đổi/trả sản phẩm sẽ được thực hiện theo chính sách bảo hành từ Hàng hoá đã mua, đã đặt, có thể thay đổi mẫu khác, nhưng mọi đàm phán phải phụ thuộc vào bên bán, vì đã đặt rồi là không thể đổi hay trả lại. Do chúng tôi tuỳ thuộc mẫu mã sẽ cố gắng gỗ trợ khách tối đa để đổi.